Servis Kampaniyaları


Zəmanətli Xidmət


Mitsubishi Motor Co., Ltd –nin rəsmi distribyutoru olan Mitsubishi Avtomobil Mərkəzinin Satış Mərkəzindən alınmış hər bir avtomobilə 3 il və ya 100.000 km yürüş ( hər hansı birinin tez başa çatmasından asılı olaraq ) zəmanət verilir.

Zəmanət şərtlərinin qüvvədə saxlanılması üçün avtomobilnizin texniki reqlamentində qeyd olunan şərtlərə riayət olunması mütləq şərt hesab olunur.

Zəmanət şərtləri normal istismar zamanı yeyilən, dağılan hissələrə, sərfiyyat və yağlama materiallarına aid edilmir.
Daha ətraflı əlavə olunmuş fayla nəzər yetirin.

Zəmanətin şərtləri


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ MITSUBISHI AVTOMOBİLİNƏ VERİLƏN ZƏMANƏTİN ŞƏRTLƏRİ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
Zəmanət öhdəliyini yerinə yetirir:
Mitsubishi şirkətinin rəsmi distribyutoru. Bu səhifədə qeyd olunmuş zəmanət və öhdəliklər AR ərazisində yerinə yetiriləcəkdir.

Zəmanət öhdəliyi şamil olunur:


Zəmanət sertifikatı düzgün doldurulmuş Mitsubishi avtomobillərinə. Sizin avtomobilin sertifikatı verilmiş zəmanət və Servis kitabçasının üz qabığının arxa səhifəsində yerləşdirilmişdir. Avtomobil satışı zamanı Mitsubishi şirkətinin distribyutoru sertifikata avtomobil haqqında olan bütün məlumatları müvafiq sütunlarda qeyd etməlidir. Zəmanət AR ərazisində baş idxalçı "Diamond Motor" şirkəti tərəfindən AR ərazisinə idxal olunan yeni Mitsubishi avtomobillərinə şamil olunur. Avtomobil AR ərazisində nəqliyyat vasitələrinə qoyulan tələblərə və normativ sənədlərə uyğun gəlməlidir.


Zəmanət təmini hüququna malikdir:


Mitsubishi avtomobilinin birinci və sonrakı sahibləri (əgər satış müəyyən olunmuş zəmanət müddəti kəsiyində baş verərsə).


Zəmanət öhdəliklərinin məzmunu:


«Zəmanətin xüsusi şərtlərində» (səh.5) qeyd olunan elementlər istisna olmaqla zəmanət müddətindən olan Mitsubishi avtomobillərində "Pulsuz" olaraq bütün nasazlıqlar, əgər bu ayrı-ayrı hissələrin nasazlığı və ya keyfiyyətsiz avtomobil yığımından irəli gəlmişdirsə aradan qaldırılır. Mitsubishi şirkəti məhsulu istifadəçilərinin qüvvədə olan qanunvericilikdə təyin edilmiş qanuni hüquqları və zəmanət öhdəliyi heç cür azaldıla bilməz.


Zəmanət öhdəliyi şamil olunur: 


Azərbaycan Respublikası ərazisinə. Avtomobilə verilən 3 il (100 000 km) zəmanət:
Sizin zəmanət sertifikatında qeyd olunduğu kimi Mitsubishi avtomobilinin zəmanət dövrü müddətində ayrı-ayrı hissələrin nasazlığı və ya keyfiyyətsiz avtomobil yığımından irəli gələn bütün nasazlıqları Mitsubishi şirkəti "pulsuz" olaraq aradan qaldırmağa zəmanət verir. («Zəmanətin xüsüsi şərtləri»nə daxil edilən bəndlər zəmanətlə dəyişdirilmir) Zəmanət avtomobil satıldığı gündən etibarən 3 il müddətinə və ya 100 000 km yürüşə (bu hallardan hansı daha tez başa çatarsa) qədər qüvvədə sayılır.